Eye, Nose, Ear Cure Products

Rx
PARADICHLOROBENZENE 2% w/v + BENZOCAINE 2.7% w/v  + CHLOROBUTOL 5% w/v + TURPENTINE OIL 15% w/v
PARADICHLOROBENZENE 2% w/...BOTTLE Of 10 ML

PARADICHLOROBENZENE 2% w/v

₹ 24.00₹ 45.0046.67%
Rx
TOBRAMYCIN 0.3% w/v
TOBRAMYCIN 0.3% w/vBOTTLE Of 10 ML

TOBRAMYCIN 0.3% w/v

₹ 26.00₹ 41.0036.59%
Rx
XYLOMETAZOLINE  0.1% w/v
XYLOMETAZOLINE 0.1% w/vBOTTLE Of 10 ML

XYLOMETAZOLINE 0.1% w/v

₹ 29.00₹ 57.0049.12%